Samen staan we sterk

De Huurdersvereniging Middelburg (HVM) behartigt de belangen van alle huurders en woningzoekenden in Middelburg e.o.

Jouw belangen

De belangen van woonconsumenten worden door de HVM behartigd.
In het overleg met Woongoed Middelburg vertegenwoordigt de HVM alle huurders.

Samen staan we sterk
Jouw belangen

Laatste nieuws

Advies op maat

Heeft u vragen over uw huur, herstel van gebreken aan uw woning, huurtoeslag, servicekosten?
Neem gerust contact met ons op.

Jaarverslag 2020 HVM
Servicekosten

Wat zijn servicekosten, wat mag en mag niet, wat moet, en wat kunt u doen

Op de bres voor huurders

Steeds meer belangrijke zaken op het gebied van wonen en woonomgeving worden in onderling overleg tussen de verhuurders en gemeente geregeld. De belangen van woonconsumenten worden door de HVM behartigd. De HVM is volwaardige partner geweest bij de onderhandelingen over de prestatie afspraken in Middelburg.

Wijknieuws

Woongoed heeft definitieve besloten om 74 woningen te renoveren en 135 van de 148 woningen te slopen. Ze onderzoekt nog nog of ze de 13 woningen aan de Oude Koudekerkseweg kunnen behouden. De adviezen van de ‘Initiatiefgroep’ waren zeker niet voor niets. Woongoed neemt het advies van de initiatiefgroep om bij nieuwbouw de wijkindeling en ziel van de wijk te behoudenter harte. Ze bouwt op de plek van de 135 te slopen woningen nieuwe woningen met een soortgelijk karakter en bijpassende uitstraling terug. Daarmee blijft volgens Woongoed de eigenheid van de wijk wel in tact. De nieuwe woningen kunnen 50 tot 100 jaar mee.

 

Planning

De komende periode werkt Woongoed haar plannen in nauw overleg met huurders verder uit. In vier klankbordgroepen denken huurders mee over de renovatie van complex 202/206, het ontwerp van de nieuwe woningen in complex 201, verbeteringen in de buitenruimte en manieren waarop buren elkaar kunnen helpen. Huurders kunnen daarnaast met al hun vragen terecht bij een informatiepunt in de wijk, aan de Langevieleweg 66. In 2020 start ze  met het renoveren van de 74 woningen aan de rand van de wijk. De sloop van de 135 woningen in ‘complex 201’ start niet eerder dan in het najaar van 2021. Bewoners horen minimaal anderhalf jaar van te voren wanneer zij hun huis uit moeten. Vanaf dat moment krijgen bewoners voorrang als ze willen verhuizen naar een andere woning. Bewoners kunnen uiteraard ook terugkeren naar een nieuwbouwwoning in de wijk.

Over de HVM