Samen staan we sterk

De Huurdersvereniging Middelburg (HVM) behartigt de belangen van alle huurders en woningzoekenden in Middelburg e.o.

Jouw belangen

De belangen van woonconsumenten worden door de HVM behartigd.
In het overleg met Woongoed Middelburg vertegenwoordigt de HVM alle huurders.

Samen staan we sterk
Jouw belangen

Binnenkort meer nieuws en de aankondiging van de nieuwe Algemene Leden Vergadering.

Binnenkort meer nieuws en de aankondiging van de nieuwe Algemene Leden Vergadering.