Samen staan we sterk

De Huurdersvereniging Middelburg (HVM) behartigt de belangen van alle huurders en woningzoekenden in Middelburg e.o.

Jouw belangen

De belangen van woonconsumenten worden door de HVM behartigd.
In het overleg met Woongoed Middelburg vertegenwoordigt de HVM alle huurders.

Samen staan we sterk
Jouw belangen

Activiteiten

Steeds meer belangrijke zaken op het gebied van wonen en woonomgeving worden in onderling overleg tussen de verhuurders en gemeente geregeld. De belangen van woonconsumenten worden door de HVM behartigd. De HVM is dan ook een volwaardig partner in allerlei overlegsituaties.

De HVM organiseert regelmatig cursussen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van de volkshuisvesting. Hierbij kan gedacht worden aan het huurbeleid, rechten en plichten van de huurder en verhuurder, de bewonerscommissies etc.

Als lid van de HVM kunt u gebruik maken van het informatiemateriaal van de HVM. Dit kan zijn over de huurprijzen, servicekosten, huismeester, energiebesparing en het gemeentelijk volkshuisvestingsplan etc.

De HVM doet onderzoek naar allerlei zaken die te maken hebben met wonen en woonomgeving. De belangen van woonconsumenten worden door de HVM behartigd. De HVM is dan ook een volwaardig partner in allerlei overlegsituaties.

De HVM brengt vier maal per jaar een informatief blad uit voor haar leden. Onderwerpen die van belang zijn voor huurders en woningzoekenden komen hierin aan bod. Ook de landelijke en plaatselijke regelgeving, artikelen over projecten in Middelburg.