Samen staan we sterk

De Huurdersvereniging Middelburg (HVM) behartigt de belangen van alle huurders en woningzoekenden in Middelburg e.o.

Jouw belangen

De belangen van woonconsumenten worden door de HVM behartigd.
In het overleg met Woongoed Middelburg vertegenwoordigt de HVM alle huurders.

Samen staan we sterk
Jouw belangen

Cursussen

De HVM organiseert regelmatig cursussen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van de volkshuisvesting. Hierbij kan gedacht worden aan het huurbeleid, rechten en plichten van de huurder en verhuurder, de bewonerscommissies etc.