Samen staan we sterk

De Huurdersvereniging Middelburg (HVM) behartigt de belangen van alle huurders en woningzoekenden in Middelburg e.o.

Jouw belangen

De belangen van woonconsumenten worden door de HVM behartigd.
In het overleg met Woongoed Middelburg vertegenwoordigt de HVM alle huurders.

Samen staan we sterk
Jouw belangen

Nieuws

De HVM brengt vier maal per jaar een informatief blad uit voor haar leden. Onderwerpen die van belang zijn voor huurders en woningzoekenden komen hierin aan bod. Ook de landelijke en plaatselijke regelgeving, artikelen over projecten in Middelburg.