Samen staan we sterk

De Huurdersvereniging Middelburg (HVM) behartigt de belangen van alle huurders en woningzoekenden in Middelburg e.o.

Jouw belangen

De belangen van woonconsumenten worden door de HVM behartigd.
In het overleg met Woongoed Middelburg vertegenwoordigt de HVM alle huurders.

Samen staan we sterk
Jouw belangen

Servicekosten

Wat kunt u doen?
Nog geen afrekening ontvangen?

Heeft u nog geen afrekening over 2016 gekregen? Vraag er schriftelijk naar bij uw verhuurder/beheerder. Uw verhuurder is verplicht u deze toe te sturen binnen zes weken na dato.
Niet eens met de afrekening?
Heeft u wel een afrekening ontvangen, moet u bij betalen en bent u het niet eens met die afrekening? Vraag dan om een specificatie van de kosten. De verhuurder/beheerder is verplicht u inzage te geven in die specificatie. Hij is dus niet verplicht die naar u op te sturen.

Vervolgstappen 
Krijgt u ondanks uw aandringen geen afrekening of krijgt u geen inzage of blijft u het ook na inzage niet eens met de afrekening, dan kunt dit voorleggen aan de huurcommissie. U moet dan wel alle correspondentie die u met de verhuurder/beheerder gevoerd heeft opsturen naar de huurcommissie, bewaar deze dus goed.
Kijk op www.huurcommissie.nl hoe u deze commissie in kunt schakelen of vraag hier bij de HVM naar. 06 30230290, www.hvm-middelburg.nl, info@hvm-middelburg.nl