Samen staan we sterk

De Huurdersvereniging Middelburg (HVM) behartigt de belangen van alle huurders en woningzoekenden in Middelburg e.o.

Jouw belangen

De belangen van woonconsumenten worden door de HVM behartigd.
In het overleg met Woongoed Middelburg vertegenwoordigt de HVM alle huurders.

Samen staan we sterk
Jouw belangen

Wijknieuws

Paul Briët-woningen

Sinds eind vorig jaar doet in opdracht van Woongoed Ineke Hulshof van Hulshof architecten onderzoek in de Poelendaeleweg, Baarsjesstraat, de Ruyterstraat, Koudekerkseweg, etc. onder de zogenaamde Paul Briët-woningen.
Ze doet dit samen met haar architecten, bewoners en Woongoed. Het doel van het onderzoek is te bekijken of en hoe deze woningen en de architectuur behouden kunnen blijven. Eind vorig jaar en begin dit jaar zijn er twee rondwandelingen met bewoners geweest. Bij die rondwandelingen zijn allerlei bijzonderheden ontdekt.

Witte woningen
In de Baarsjesstraat en Burgerweidestraat zijn de meeste woningen wit, waarom ze wit zijn is nog niet duidelijk. In de jaren 90 is geconstateerd dat de witte pasta die op deze woningen zit moeilijk van de gevels te verwijderen is. Door de witte pasta kan het vocht dat in de muren zit niet naar buiten.  Deze woningen zijn dus vaak nog vochtiger binnen dan andere woningen in de wijk.

Waterwoningen

Dit zijn woningen die tijdens de inundatie van Walcheren onder water hebben gestaan, sommigen tot bij de twee verdieping. Het zout dat hierbij in de woningen is komen te zitten blijft erin zitten en als het weer vochtig wordt vormt het kristallen en veroorzaakt schade in muren en kozijnen.
In de jaren 60-94 zijn de muren van waterwoningen behandeld met een teerlaag die asbest bevat. De teerlaag houdt het naar buitenkomen van het vocht tegen, het blijft dus in de muur zitten. (In Nieuw Middelburg is bij de renovatie van die wijk destijds dezelfde teerlaag tegengekomen) De asbestdeeltjes in de teerlaag zijn onderzocht. zij vormen nagenoeg geen gevaar, maar het advies is wel om niet in de muren te boren.
In deze tijd zijn bij herstelwerkzaamheden ook de roedes uit de ramen verdwenen.
In sommige woningen zijn roosters onder de vloer aangebracht, deze roosters zijn aangebracht voor een betere ventilatie onder de vloeren.

Scheefstand
In sommige blokken van woningen is behoorlijke scheefstand geconstateerd, met name het blok woningen vlakbij cafetaria Lammers. Onder de  hele wijk lopen  oude sloten. Het kan zijn dat de scheefstand hierdoor ontstaan is, maar dat kan ook door het inklinken van de bodem gebeuren. In de De Ruyterstraat staan sommige woningen aan twee kanten scheef, zowel van links rechts als van voor naar achter. Ook hier is sprake van ernstige scheefstand.

Technische onderzoeken
De technische onderzoeken zijn nu zo'n beetje afgerond. Op de bewonersavond van 23 mei jl is ook met de bewoners gekeken naar de omgeving, de wijk zou haar groene karakter weer helemaal terug moeten kunnen krijgen. En er is naar de mogelijkheid gekeken hoe de woningen als ze gerenoveerd worden zo duurzaam mogelijk te maken. Het liefst nul-op-de-meter.
In de zomer zullen alle onderzoeken ook de financiële gevolgen die dat voor Woongoed en de bewoners heeft uitgewerkt en besproken worden met de klankbordgroep. Na de zomer wordt er weer een bewonersavond georganiseerd. Dan zal er meer duidelijkheid zijn over wat er kan en wat er niet kan en hoe dat samen met bewoners gerealiseerd kan worden.