Samen staan we sterk

De Huurdersvereniging Middelburg (HVM) behartigt de belangen van alle huurders en woningzoekenden in Middelburg e.o.

Jouw belangen

De belangen van woonconsumenten worden door de HVM behartigd.
In het overleg met Woongoed Middelburg vertegenwoordigt de HVM alle huurders.

Lid worden

De HVM behartigt de belangen van woonconsumenten.
Om dat in de toekomst nog beter te garanderen vragen wij u lid te worden.

Samen staan we sterk
Jouw belangen
Lid worden

Laatste nieuws

donderdag, 20. april 2017 - 13:30
vrijdag, 31. maart 2017 - 11:54
donderdag, 23. maart 2017 - 13:02
Advies op maat

Heeft u vragen over:
uw huur,
herstel van gebreken aan uw woning
huurtoeslag
servicekosten 
Kom naar het inloopspreekuur iedere dinsdag t/m donderdag van 9.00-12.00u of
bel 06 30230290 of 
neem contact met ons op via info@hvm-middelburg.nl

Huurverhoging 2017

De jaarlijkse huurverhoging komt er weer aan. Hoe hoog mag de huurverhoging zijn en komt er misschien ook een keer een eind aan?
Huurverhoging Woongoed Middelburg
De streefhuur van alle woningen in de sociale sector (huur tot € 710,‒ per maand) van Woongoed ligt op 82,5 procent van de maximale huur. 
Als de huidige netto-huurprijs van uw woning nu lager is dan 86 procent van de streefhuur, krijgt u een huurverhoging van 2,8 procent.
Zit uw huidige netto huur tussen 86 procent en de streefhuur, dan krijgt u 0,3 procent huurverhoging. Dit geldt voor 46 procent van de huurders.
Zit uw huidige netto huur boven de streefhuur, dan krijgt u geen huurverhoging. Dit geldt voor 27 procent van de huurders.
Berekening streefhuur Woongoed 
Achterop het huurverhogingsvoorstel van Woongoed staat het puntentotaal van de woning. Met dit puntentotaal ziet u op deze link: maximale huurprijzen de maximaal toegestane huurprijs voor uw woning. Vermening dit puntentotaal met 82,5 procent, de uitkomst is de streefhuur van uw woning.
Voorbeeld: puntentotaal huurwoning Woongoed = 170 
maximaal toegestane huurprijs bij 170 punten = 844,59 . 82,5 procent hiervan = 696,78. De streefhuur van deze huurwoning van Woongoed = 696,78 euro  

Huurt u van Woongoed en heeft u vragen over de berekening van uw streefhuur? Neem dan contact met ons op via telefoon: 0630230290 of e-mail: info@hvm-middelburg:nl

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Uw verhuurder mag de inkomensafhankelijke huurverhoging alleen hanteren als u in de sociale sector huurt (tot € 710,-) en als u van de belastingdienst eerder dit jaar bericht heeft gekregen dat uw verhuurder naar de hoogte van uw inkomen gevraagd heeft. Heeft u dit bericht niet gekregen dan mag de verhuurder geen inkomensafhankelijke huurverhoging hanteren en is de maximale huur verhoging in de sociale sector 2,8%.
Als uw verhuurder de inkomensafhankelijke huurverhoging hanteert dan zijn de maximaal toegestane percentages dit jaar:
• 2,8 %(inflatie 0,3% + 2,5 procentpunt) voor huishoudens met een inkomen tot en met € 40.349,-
• 4,3 %(inflatie 0,3% + 4 procentpunt) voor huishoudens met een totaal inkomen boven € 40.349,-

Huurverhoging vrije sector (huur hoger dan € 710,-)
De huurverhoging in de vrije sector is niet aan regels gebonden. Als hierover geen artikel in het huurcontract staat, mag de huurverhoging zo hoog zijn als de verhuurder bepaalt.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging:
Heeft u bijvoorbeeld het huurverhogingsvoorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum gekregen, of
. komt de nieuwe huur boven de maximaal toegestane huurprijs uit, of 
. heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen en heeft u geen inkomensindicatie van de belastingdienst ontvangen of is een bewoner ouder dan 65 jaar of chronisch ziek
Dan kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging. U doet dit door uw verhuurder schriftelijk  voor de ingangsdatum van de huurverhoging te melden dat u niet akkoord gaat met de huurverhoging, vermeldt daarbij ook de reden waarom. Als u aan uw bezwaar vasthoudt moet de verhuurder de huurcommissie binnen zes weken na de ingansdatum van de huurverhoging inschakelen. Bij een huurverhoging per 1 juli a.s. dus voor 12 augustus. Als de huurcommmissie vervolgens oordeelt dat uw bezwaar terecht is, gaat de huurverhoging niet door. Als de huurcommissie oordeelt uw bezwaar niet terecht is mag de huurverhoging met terug werkende kracht per voorgestelde ingangsdatum doorgaan en betaalt u de een malige legeskosten ter hoogte van 25 euro aan de huurcommissie. 

Heeft u vragen over uw huurverhoging neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0630230290 of e-mail: info@hvm-middelburg.nl

Puntentotaal en maximale huurprijzen klik hier: maximale huurprijzen 

 

 

 

Neem contact op

Heb je vragen over huurderszaken of wil je graag meer weten over de HVM?
Wil je een bezoek van een energiecoach aanvragen?
Neem contact met ons op.
telefoon:06 30230290
email: info@hvm-middelburg.nl

 

Op de bres voor huurders

Steeds meer belangrijke zaken op het gebied van wonen en woonomgeving worden in onderling overleg tussen de verhuurders en gemeente geregeld. De belangen van woonconsumenten worden door de HVM behartigd. De HVM is volwaardige partner geweest bij de onderhandelingen over de prestatie afspraken in Middelburg 

Prestatie afspraken: Klik hier

Verenigingsnieuws

VIERING

25 JAAR HVM

4 november a.s.

Met de gebroeders Johan en Jan-Willem Antheunisse

In Stoom
De vernieuwde stationsrestauratie Middelburg

uitnodiging 25j HVM.pdf

Feest.pdf

HVM jubileert

Terugblik 25 jarig jubileum HVM

Het 25 jarig jubileum van de HVM in Stoom, de vernieuwde stationsrestauratie van Middelburg was heel druk bezocht. Nico Oskam, voorzitter en Anneke de Vries, beleidsmedewerker HVM gaven een korte impressie van 25 jaar HVM. Daarna kwamen de gebroeders Johan en Jan-Willem Antheunisse op het toneel met de try-out  van hun show Huurders Lief en Leed. Aan de hand van oude beelden lieten zij zien hoe huurders in het begin van de vorige eeuw leefden en welke praktijken sommige huisjesmelkers er op na hielden. Het was een leuke middag die veel herinneringen op riep.  fotos van het feest.pdf

Over de HVM